Energideklaration i Malmö: En guide till energieffektivisering

16 februari 2024 Veronica Urena

editorial

Att bo i en energieffektiv fastighet är inte bara bra för plånboken, det är också en konkret insats för miljön. I den svenska staden Malmö har energideklarationen blivit ett viktigt verktyg för fastighetsägare och köpare för att förstå och förbättra byggnaders energiprestanda. Denna artikel utforskar vikten av energideklarationen, dess process, och hur det kan påverka fastighetsmarknaden i Malmö, samtidigt som vi ger tips på hur du kan ta nästa steg mot en mer hållbar fastighet.

Vad är en energideklaration?

Energideklarationen är en lagstadgad kontroll som syftar till att kartlägga och redovisa en byggnads energianvändning. Genom att bedöma fastigheters energieffektivitet hjälper det både ägare och potentiella köpare att få en tydlig bild av byggnadens energiprestanda. I enlighet med EU:s direktiv och svenska lagar ska energideklarationer upprättas för nya byggnader, vid större renoveringar, och när byggnader byter ägare eller används av en ny hyresgäst.

Energideklarationen innehåller information som energiprestanda, rekommendationer för energibesparande åtgärder samt uppgifter om byggnadens uppvärmningssystem och ventilation. Resultaten av energideklarationen sammanfattas i ett energiklassificeringssystem där byggnaden får en skala från A (mycket låg energianvändning) till G (mycket hög energianvändning). Denna skala hjälper till att identifiera byggnader som är energieffektiva och de som kan ha behov av förbättringar.

energideklaration i Malmö

Processen för energideklaration i Malmö

Att genomföra en energideklaration i Malmö kräver att man anlitar en certifierad energiexpert, vilket är en person som är godkänd av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC. Energiexperten gör en genomgång av fastigheten för att bedöma dess energianvändning och för att identifiera möjliga förbättringar. Här ingår inspektion av byggnadens skal, värmesystem, ventilation, kylsystem och belysning.

I Malmö finns det många byggnader med historiskt och arkitektoniskt värde, och dessa kräver en specialanpassad energideklaration som tar hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde. Efter expertens besiktning och dataanalys, sammanställs energideklarationen och registreras i Energimyndighetens nationella register för energideklarationer, där den blir offentlig och sökbar för alla intressenter.

Fler nyheter